Kisgyermekgondozó,- nevelő

Nyilvántartásba vételi száma: E-000100/2014/A003

OKJ 54 761 02

Tanfolyam jellege:
Szakképesítő

Jelentkezés feltétele:
Érettségi végzettség
Munkaköri és szakmai alkalmassági

Képzési idő:
1300 óra

Szakmai modulok:

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai

10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

11498-12 Foglakoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglakoztatás II.

Kinek ajánljuk:
– a középiskolát végzett fiatal pályakezdőknek, akik szeretnének kisgyermekekkel az óvodai nevelés keretében foglalkozni
– az óvodában dolgozó érettségivel igen, de szakképesítéssel még nem rendelkező dajkáknak
– akik babysitterként vagy családi napköziben kívánnak dolgozni

A szakma rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.

A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban.

Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A tanfolyam az alábbi városban indul Fejér megyében:

Székesfehérvár

Tanfolyami költséggel kapcsolatban keresse munkatársainkat (+36/22 506-962)!