Minőségpolitika

Startup Stock Photos

A Prisma Sikertanoda Oktatási és Szolgáltató Kft. a nevében is megnevezett tevékenységek végzésére szakosodott társaság, melynek alapfilozófiája:

“A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.”
(Smiles)

A PRISMA SIKERTANODA Oktatási és Szolgáltatási Kft. vezetésének célja, hogy iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, valamint a szolgáltatási feladatait a vevők elvárásainak megfelelően, megbízható minőségi színvonalon és gazdaságosan végezze.A szolgáltatásaink tartalmát a vevők igényei, a vonatkozó jogszabályok és szabványok/előírások együttesen határozzák meg.

Oktatási tevékenységünk célja: egy mindenki számára elérhető és nyitott képzési intézmény működtetése, melyben a kvalifikált oktatói háttér segítségével megfelelő színvonalon mind elméletben, mind gyakorlatban hasznos ismeretanyagot kapjanak hallgatóink.

Szolgáltatási tevékenységünk célja: magas szakmai felkészültséggel a vevők igényeit mindjobban kielégítő tevékenységek végzése az érvényes előírások, szabványok betartása mellett.

A minőségi követelmények teljesítése érdekében kidolgozzuk és hatékonyan működtetjük minőségirányítási rendszerünket.

A minőségirányítási rendszer hatékony működtetéséért az ügyvezető felelős, aki felkészülve jogosult a rendszer-működés folyamatos szabályozására és fejlesztésére. Évente felülvizsgálja a minőségirányítási rendszert és szükség szerint aktualizálja.

A vállalkozás minden munkatársa felelős saját munkavégzésének minőségéért, és a bevezetett minőségirányítási rendszer hatékony működtetéséért. Szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését a belső és külső oktatások rendszerével is biztosítjuk, és ösztönözzük őket az új jogszabályok megismerésére és betartására.

Hosszútávú kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazon beszállítókkal, amelyek azonosulnak vállalkozásunk minőségi célkitűzéseivel. A szolgáltatás-nyújtásban résztvevő beszállítóink kiválasztásánál elsődleges szempont a minőség. A beszállítókkal szemben magas szakmai követelményeket támasztunk, minősítésüket folyamatosan végezzük.

A vállalkozás munkatársai kinyilvánítják a kiváló minőségű szakképzési szolgáltatás, valamint a minőségi célok megvalósítása iránti elkötelezettséget, a vevői elvárások maradéktalan kielégítése érdekében